естественост

естественост
същ. - непринуденост, непрестореност, неподправеност, откровеност, простодушие, наивност
същ. - свобода
същ. - правилност, уместност, коректност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • голота — същ. голотия, оскъдица, бедност, беднота същ. неприкритост, същност, същина, естественост …   Български синонимен речник

  • коректност — същ. правилност, уместност, естественост …   Български синонимен речник

  • наивност — същ. простодушие, доброта, добродушие, доверчивост, непринуденост, откровеност, естественост, непрестореност същ. лекомислие, лековерие …   Български синонимен речник

  • натуралност — същ. естественост, непринуденост, простота, непрестореност, чистота, неподправеност …   Български синонимен речник

  • непрестореност — същ. непринуденост, естественост, непревзетост, простота същ. искреност, чистосърдечие, сърдечност …   Български синонимен речник

  • непринуденост — същ. непрестореност, непревзетост, естественост, простота, простодушие, искреност, сърдечност, чистосърдечие, наивност същ. свобода същ. живост, бодрост, жизнерадост същ. непринудена обстановка, интимност, интимен характер, липса на официалност… …   Български синонимен речник

  • правилност — същ. точност, вярност, правота, прецизност, безпогрешност същ. симетричност, хармоничност, съразмерност същ. уместност, коректност, естественост …   Български синонимен речник

  • простота — същ. елементарност, несложност същ. простодушие, добродушие, доверчивост, естественост, незлобивост, непринуденост, скромност, наивност, доброта …   Български синонимен речник

  • свобода — същ. независимост, самостоятелност, автономия, еманципация същ. волност, воля, полет, неограниченост, слободия същ. естественост, непринуденост същ. ширина, удобство, рахатлък …   Български синонимен речник

  • уместност — същ. правилност, коректност, естественост същ. приложимост, практическо значение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”